Om lajvet

Cordovien är mitt hemland
Cordovien är min mor
Men ack hur Cordovien solkats
Så vakna min syster och bror!

KH 8.2 – Det är vår jord är ett lajv om den lilla byn Corinne-la-Ville, i Cordoviens bakvatten. Byn har under flera år utsatts för många övergrepp från Salens håll. Skördarna har blivit omfördelade, ungdomarna sända till Kriget, festligheter nedstängda och förbjudna. Här sprids bitterhet, oro, en känsla av att vara utnyttjad och bortglömd av Cordovien. Missnöjda röster börjar höjas från byn och misstron mot Salen växer. En delegation från Salen skickas till byn för att ingjuta moral, men de tas som gisslan och byn barrikaderar sig mot yttervärlden. Målet är att folket i Cordovien ska få veta hur illa Salen behandlar vissa cordover och att någonting behöver hända. De flesta i byn inser att belägringen kommer att bli deras död, men det finns också de som hoppas att hela landet kommer resa sig i uppror mot Salen om de håller stånd länge nog.

Det är vår jord är ett lajv i Krigshjärtakampanjen om lojalitet, lydnad och olydnad, och vad som händer bortanför propagandaapparaten.


Lajvet pågår i ett och ett halvt dygn och kommer sluta med att upproret slås ner och alla bybor antingen tas till fånga eller dödas. Som spelare kan du välja att antingen vara bland byborna eller bland de belägrande trupperna.

Annonser